مسترچف قهرمان آشکار ترکیه شد

[ad_1]


3. بینندگان MasterChef امسال که در فصل 2020 با ترکیه روبرو هستند مشخص شدند! بنابراین او Serhat Joiner و فینالیست ترکیه Barbaros Yoloğlu MasterChef باقی ماند ، که اولین رقیب سال 2020 بود؟ اینجا قهرمان ترکیه است ، MasterChef را دنبال کنید و نفس خود را در سراسر ترکیه حفظ کنید …

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید