مسجد ویران شد ، قرآن نسوزید!

[ad_1]


در حالی که مسجد در اثر آتش سوزی غیرقابل استفاده شد ، قابل توجه بود که قرآن در آن سوخته نشده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید