مظنون به آزار و اذیت ، دستگیر شده در مرسین
فرد مظنون که به جرم آزار و اذیت جنسی دختر 12 ساله خود در هاتای چهار سال پیش تحت تعقیب 22 سال حبس تعقیب شده بود ، در عملیاتی که توسط پلیس مرسین ترتیب داده شده بود در یک آپارتمان خالی گرفتار شد.

دیدگاهتان را بنویسید