مظنون در دادگاه خواهر و برادر خود را کشت

[ad_1]


فرد مظنون که پس از شلیک با اسلحه به برادر و عروس خود در منطقه کومرو اردو ، خود را به پلیس معرفی کرد ، پس از اقدامات خود به پلیس به دادگاه فرستاده شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید