مظنون در دادگاه خواهر و برادر خود را کشت
فرد مظنون که پس از شلیک با اسلحه به برادر و عروس خود در منطقه کومرو اردو ، خود را به پلیس معرفی کرد ، پس از اقدامات خود به پلیس به دادگاه فرستاده شد.

دیدگاهتان را بنویسید