معلم اهل ابرو به دنبال گربه گمشده خود است!
مربی کودکستان ، ابرو چیچک به دنبال گربه گمشده خود در الازایگ است. چیچک که پوسترهایی را که از همه جا بیرون می کشید آویزان کرد ، گفت که به کسانی که آن را پیدا می کنند پاداش می دهد و خانواده با کودک هزینه ماهیانه مدرسه را پرداخت می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید