معلم جعلی این اتهامات را انکار کرد! توسعه جدید

[ad_1]


کیفرخواست جداگانه ای علیه متهم برهان دالجالی ، که به جرم “کلاهبرداری” از طریق استفاده از اعتقادات مذهبی و عواطف ، به جرم “تبلیغ برای یک سازمان تروریستی” محاکمه شد ، تنظیم شد. در کیفرخواست علیه دالالی ، مجازات تا 10 سال زندان محکوم شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید