معماران به رقابت پرداختند ، بورسا برنده شد
در مسابقه ای که توسط شهرداری صوفیه برای “تعیین پروژه جدید سالن ورزشی سرپوشیده آتاتورک در آلتاپارماک” برگزار شد ، همراه با شعبه اتاق معماران TMMOB در بورسا ، برندگان این مسابقه توسط آلینور آکتاش شهردار اعلام شد.

دیدگاهتان را بنویسید