مقبره اداری 2 هزار ساله در بورسا!
معلوم شد که مقبره سنگی 2000 ساله در وسط یک مزرعه در منطقه ایزنیک بورسا متعلق به یک دیوان سالار رومی نجیب و خانواده اش بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید