مقدمات بازی از آنتالیاسپور در بورساسپور آغاز شد
بورساسپور ، جام زیرات ترکیه بعد از 3 روز مجوز در 16 دوره گذشته به مصاف هم می رود و آماده سازی بازی آنتالیاسپور را آغاز می کند.

دیدگاهتان را بنویسید