منطقه قرمز تقریباً خارج از سامسون است

[ad_1]


با نگاهی به تغییر یک ماهه در نقشه تراکم تاج برنامه Hayat Eve Sığar (HES) در سامسون ، تقریباً هیچ منطقه قرمز باقی نمی ماند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید