من هیچ محدودیتی در یادگیری از راه دور نمی دانستم
رئیس دبیرستان مرکزی فنی و حرفه ای آناتولی در کایسری ، اومر وایسال ، یک کارگاه کوچک ایجاد کرد و قطعات موتور را برای آموزش از راه دور به خانه خود آورد. Ünsal به دانش آموزان درگیر در آموزش از راه دور در محیطی که او “کارگاه من” می خواند ، آموزش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید