مهمات متعلق به این سازمان تروریستی توقیف شد
در عملیات علیه سازمان تروریستی جدایی طلب در بینگول ، 5 نارنجک دستی و مهمات و تجهیزات مختلف کشف و ضبط شد.

دیدگاهتان را بنویسید