مهمانی سال نو با رقص شکم شبکه های اجتماعی را در بورسا لرزاند
در بورسا ، با نادیده گرفتن اقدامات ویروس کرونا ، 11 نفری که مهمانی های رقص شکم را در دفتر محل اقامت برگزار می کردند و از حساب های رسانه های اجتماعی خود به طور مستقیم پخش می کردند ، در مجموع 34 هزار و 650 TL جریمه شدند.

دیدگاهتان را بنویسید