مکان دیگری به لیست نگهبانان اضافه شده است!
با امضای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ، ساحل آلاتا در منطقه اردملی مرسین “منطقه حساس شناخته شده است که مطمئناً محافظت خواهد شد”.

دیدگاهتان را بنویسید