نام شهدا در مسجد زنده نگه داشته می شود
مسجد در اوگلاک تپه که بزرگترین مسجد گنبدی شکل در منطقه مصطفاکمالپاشا در بورسا خواهد بود ، به نام شهدا نامگذاری خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید