نام شهدا در مسجد زنده نگه داشته می شود

[ad_1]


مسجد در اوگلاک تپه که بزرگترین مسجد گنبدی شکل در منطقه مصطفاکمالپاشا در بورسا خواهد بود ، به نام شهدا نامگذاری خواهد شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید