نایب رئیس مجلس وظایف خود را انجام می دهد ، نمایندگی مهر اخبار ایران و جهان


پاسخ به نظرات «“شما هستید.

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه تخلف علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی منتشر نمی شود.
  • نظراتی که به فارسی نباشند یا به اخبار مربوط نباشند منتشر نمی شوند.
  • دیدگاهتان را بنویسید