نخست وزیر سنگاپور لونگ واکسن تاج دریافت می کند
نخست وزیر سنگاپور ، لی Sien Lung ، علیه ویروس تاج واکسینه شده است.

دیدگاهتان را بنویسید