نرخ اجاره اعلام شده است!
با اعلام تورم در ماه دسامبر ، افزایش اجاره بها مشخص شد. کسانی که در این ماه اجاره نامه خود را تمدید کنند ، با قیمت های فعلی قرارداد منعقد می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید