نقشه تاج بورسا! این تغییر در 2 هفته است …
در محدودیت های اعمال شده در اقدامات ویروس کرونا ، در نقشه ویروس کرونا ویروس بورسا تغییرات قابل مشاهده ای مشاهده می شود. در اینجا نقشه ویروس کرونا اسپورس وجود دارد که در 2 هفته گذشته تغییر کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید