نقشه تاج بورسا! این تغییر در 2 هفته است …

[ad_1]


در محدودیت های اعمال شده در اقدامات ویروس کرونا ، در نقشه ویروس کرونا ویروس بورسا تغییرات قابل مشاهده ای مشاهده می شود. در اینجا نقشه ویروس کرونا اسپورس وجود دارد که در 2 هفته گذشته تغییر کرده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید