نمرات چگونه تعیین می شود؟

[ad_1]


اگر والدین می خواهند از نمرات امتحانشان در ارزیابی گزارش ترم اول استفاده شود ، باید تا 21 ژانویه به هیئت مدیره مدرسه مراجعه کنند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید