نمونه ای از “خیانت” در بورسا
این زن که به سو m رفتار همسرش مشکوک بود ، سی دی را که در نتیجه اقدامات بعدی در دادگاه دریافت کرد ، ارائه داد. با مشاهده تصاویر شخصی شوهر ، دادگاه خانواده حکم داد که متهم نادرست عمل کرده است. دیوان عالی کشور ، در رأی خود ، ابعاد جدیدی را به روش های همسران مشکوک به یکدیگر در پرونده های طلاق اضافه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید