نوجوانی که دچار نقص عصبی شده بود اقدام به خودکشی کرد
مرد جوان که در یک خانه متروکه در منطقه ایزنیک بورسا دچار شکست عصبی شده بود ، اقدام به خودکشی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید