هزاران راننده داوطلب در آزمون رانندگی شرکت می کنند
حسن گودا ، رئیس انجمن دوره های رانندگی دریای سیاه ، گفت که بسیاری از متقاضیان رانندگی و آموزشگاه رانندگی قربانی این واقعیت هستند که با وجود آموزش حضوری امتحان برگزار نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید