هشدار “زرد” از هواشناسی برای بورسا
هواشناسی با بیان اینکه انتظار می رود در منطقه Karakabey در بورسا بارش شدید رخ دهد ، از ساعت 11:00 امروز تا 22:00 فردا هشدار “زرد” صادر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید