هواپیمای باری به گله پرندگان برگردد
هواپیمای باری بوئینگ 777-F باری ترکیش بار با شماره پرواز TK6220 که پرواز استانبول – آلماتی را انجام می دهد ، اندکی پس از پرواز وارد گله پرندگان شد. هواپیما به دلیل آسیب دیدگی بینی به فرودگاه آتاتورک بازگشت.

دیدگاهتان را بنویسید