هیئت DATÜB از مدیر URKUR Čelik بازدید کرد

[ad_1]


هیئت DATÜB متشکل از دبیرکل اتحادیه جهانی ترکهای مسخیتی (DATÜB) ، فوات اوسار ، نماینده DATÜB ارزینجان واهیت میرزا ، رئیس منطقه یوزمول یونس امره ، المیرا الیساگیل و گلمیرا لیزا لیکامر کار کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر کارگر.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید