واکسن ها چقدر محافظ هستند؟

[ad_1]


دو هفته بعد ، ترکیه واکسیناسیون علیه ویروس های تاج را به طور کلی آغاز می کند. اما هنوز تعداد زیادی سوال در ذهن وجود دارد. کارشناسان به س questionsالات شهروندان پاسخ دادند. در اینجا س questionsالات و پاسخهای مربوط به روند واکسیناسیون وجود دارد …

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید