واکسن ها چقدر محافظ هستند؟
دو هفته بعد ، ترکیه واکسیناسیون علیه ویروس های تاج را به طور کلی آغاز می کند. اما هنوز تعداد زیادی سوال در ذهن وجود دارد. کارشناسان به س questionsالات شهروندان پاسخ دادند. در اینجا س questionsالات و پاسخهای مربوط به روند واکسیناسیون وجود دارد …

دیدگاهتان را بنویسید