واکسیناسیون چه زمانی شروع می شود؟

[ad_1]


رئیس جمهور اردوغان پس از نماز جمعه سخنرانی کرد: “واکسنهایی وجود دارد که از راه دور پوشانده شده اند. در نتیجه گفتگوهای فعلی ما ، 3 میلیون واکسن دریافت شده است و این مجموعه ادامه خواهد داشت. هدف ما 50 میلیون واکسن از چین است. در گفتگوهای ما با آلمان یک مشکل تولید مشترک نیز وجود دارد. “اردوغان گفت اگر واکسیناسیون آغاز شود ، روند آزمایش ادامه خواهد یافت و وزارتخانه در این مورد اظهارنظر خواهد کرد. رئیس جمهور همچنین به بیانیه معاون سابق TPP مرسین فیکری ساگلار پاسخ داد ،” من شک دارم قاضی با روسری عدالت را اجرا کند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید