وضعیت محمد علی اربیل چگونه است؟
ممتحلی اربیل که پس از حادثه دوره طولانی مداوا داشت ، شروع به راه رفتن کرد. اربیل با انتشار بیانیه ای در پروفایل شبکه های اجتماعی خود ، از فیزیوتراپ خود تشکر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید