وقتی محدودیت پیش آمد ، او با گاوهایش وارد سال جدید شد
وقتی یک کارآفرین در بورسا به دلیل محدودیت نتوانست سال نو را جشن بگیرد ، یک رویداد جالب در مزرعه خود ترتیب داد. وقتی کارآفرینی که مزرعه را با چراغ تزئین کرد ، با همراهی موسیقی ، کلاهی روی سر گاوها گذاشت ، تصاویر رنگارنگ ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید