وی نام زوج ترک را که واکسن تاج را کشف کردند به گوساله های خود داد
یکی از شهروندان مشغول دامپروری در سینوپ اسامی زوج ترک را که بر روی گوساله های متولد شده در سال جدید تاج واکسن پیدا کرده است ، داد.

دیدگاهتان را بنویسید