پرداخت های معوق برای اجاره مشاغل شهرداری

[ad_1]


شهرداری اینگل در بورسا اولین جلسه را برای سال جدید برگزار کرد. در این شورا که 18 ماده از دستور کار تصمیم گیری شد ، تصمیم بر این شد که پرداخت اجاره بها تجار که مستاجر مشاغل متعلق به شهرداری بودند و تحت تأثیر همه گیر قرار گرفتند به مدت 3 ماه به تعویق بیفتد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید