پروازها به انگلستان چگونه خواهد بود؟
پروازهای هواپیمایی ترکیش ایرلاینز از انگلستان و همچنین مسافران به ترکیه متوقف شده اند و انگلیس که پروازهای ارزان قیمت خود را از انگلستان در حال توسعه است اعلام کرد که طبق برنامه زمان بندی ترانزیت ادامه خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید