پروفسور نور ورگین جامعه شناس جان خود را از دست داد!
پروفسور دکتر نور ورگین (80) جامعه شناس برجسته دانشمندان علوم اجتماعی ترکیه در استانبول درگذشت.

دیدگاهتان را بنویسید