پروژه کانال استانبول در حال پایان است
وزیر حمل و نقل و زیرساخت ها ، آدیل کارائیسایل اوغلو در مورد کانال استانبول گفت: “کار ما در مورد این پروژه در آستانه پایان است. کار ما در مورد روش حراج ادامه دارد. هماهنگی های قانونی و قانونی به زودی انجام خواهد شد. ”

دیدگاهتان را بنویسید