پشتیبانی از تبلت های آموزش از راه دور همچنان ادامه دارد

[ad_1]


ضیا سلچوک وزیر آموزش ملی گفت پشتیبانی رایانه لوحی رایانه ای از راه دور همچنان ادامه دارد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید