پشتیبانی “صاعقه” از زنان
شهرداری یلدیریم پروژه های نمونه را اجرا می کند. Ümmühan Tarı ، یکی از دانشجویان دوره مبلمان منزل ، با حمایت İŞKUR در مرکز زنان ، آموزش و کارآفرینی در شهرداری ییلدیریم موسابابا افتتاح شده است ، از حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی صنایع دستی می فروشد ، که با حمایت خیاطی خود افتتاح کرده است و معلم گلدوزی.

دیدگاهتان را بنویسید