پلیس با قمار به افرادی که وارد سال جدید می شوند حمله می کند
گروهی که از طریق قمار در بورسا وارد سال جدید شده بودند در نتیجه حمله به دلیل نقض محدودیت های خیابان و ممنوعیت ویروس تاج ، محکوم شدند.

دیدگاهتان را بنویسید