پلیس با قمار به افرادی که وارد سال جدید می شوند حمله می کند

[ad_1]


گروهی که از طریق قمار در بورسا وارد سال جدید شده بودند در نتیجه حمله به دلیل نقض محدودیت های خیابان و ممنوعیت ویروس تاج ، محکوم شدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید