پلیس به مردی که در باغ خود مواد مخدر تولید می کند حمله می کند
فرد مظنون که گلخانه ای برای پرورش حشیش در باغ خود در کرشهیر ایجاد کرده بود ، توسط پلیس دستگیر شد.

دیدگاهتان را بنویسید