پلیس به یک مهمانی غیرقانونی در بسفر حمله کرد

[ad_1]


تیم های مدیریت شعبه بندر دریایی به یک قایق بادبانی بازرگان حمله کردند که سال نو را به طور غیرقانونی در تنگه بسفر جشن می گرفت. تیم ها جشن سال نو را به پایان رساندند و برای کسانی که در قایق بودند مجموعاً مجازات 44100 تیل را تعیین کردند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید