پلیس مردی را که خودکشی کرد و خود را نجات داد ، بیرون کشید
فردی که توسط دوست دخترش در آکسارای رها شده و افسرده شده بود ، با مداخله دوست و تیم های پلیس هنگام تلاش برای پریدن از بالکن در طبقه 7 نجات یافت.

دیدگاهتان را بنویسید