پلیس 20 نفر از افراد تحت تعقیب را در بالاکشیر دستگیر کرده است
پلیس در بالاكسیر 20 نفر را در عملیات علیه افراد تحت تعقیب در سراسر استان دستگیر كرده است. تیم های پلیس همچنین 2 قبضه سلاح گرم و 14 قبضه مهمات را کشف و ضبط کردند.

دیدگاهتان را بنویسید