پولی که آنها بردند شگفت انگیز بود

[ad_1]


این باند که 48 زن را که از 11 کشور مختلف دنیا با وعده شغلی آورده بودند ، مجبور به روسپی گری در بدروم کرد ، متلاشی شد. معلوم شد که این باند با وعده کار در مشاغل مختلف ، از طریق زنانی که از مشاغل مختلف مانند پرستار بچه ها ، انیماتورهای گردشگری و مربیان. گفته شد که دو نفر از اعضای باند که به دادگاه در بدروم آورده شده بودند ، دستگیر شدند ، در حالی که 29 نفر پس از بررسی قضایی آزاد شدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید