پیام سال نو از وزیر کوچا
وزیر بهداشت Fahretin Koca با پیامی که در پروفایل شبکه های اجتماعی خود منتشر کرد ، سال جدید را جشن گرفت. وزیر کوچا گفت: “بعد از هر شب یک صبح وجود دارد ، بعد از هر باریک عرض جغرافیایی وجود دارد.”

دیدگاهتان را بنویسید