پیرمردی که تعادل خود را در دستشویی از دست داده می میرد
پیرمردی که افتاده و در حمام خانه ای که تنها در آن زندگی می کرد در محله ایزمیت کوچائلی به سرش اصابت کرد ، در بیمارستانی که به آنجا منتقل شده بود درگذشت.

دیدگاهتان را بنویسید