پیرمردی که تعادل خود را در دستشویی از دست داده می میرد

[ad_1]


پیرمردی که افتاده و در حمام خانه ای که تنها در آن زندگی می کرد در محله ایزمیت کوچائلی به سرش اصابت کرد ، در بیمارستانی که به آنجا منتقل شده بود درگذشت.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید