چه زمانی دسته دوم واکسن می آید؟
رئیس جمهور اردوغان گفت که دسته دوم واکسن از چین می تواند تا پایان این هفته وارد شود. اردوغان پس از نماز جمعه سخنرانی نکرد ، تاریخی برای افتتاح کافه ها و رستوران ها اعلام نکرد. اردوغان با بیان اینکه “ما نمی خواهیم ریسک کنیم” خاطرنشان کرد که این تصمیم در نتیجه ارزیابی صورت گرفته در جلسه هیئت دولت اتخاذ خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید