ژاندارمری مواد مخدر را مجاز نمی داند

[ad_1]


حضور مواد مخدر در خانه او در گروه ژاندارمری که توسط تیم های ژاندارمری در منطقه ینیشهیر بورسا ، Ü.Ş. بازداشت شد

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید