ژاندارمری نوشیدنی های فاکتور شده را در بورسا ضبط کرد

[ad_1]


در هنگام گشت زنی توسط ژاندارمری در بورسا ، 720 بطری شراب به دلیل عدم دریافت رسید برای تحویل و فاکتور کشف و ضبط شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید