کار در خیابان کودکان آغاز شده است

[ad_1]


مرحله اجرای پروژه خیابان کودکان که توسط کودکان در گروه سنی 6 سال طراحی شده است ، آغاز شده است. شهرداری نیلوفر که به نیازهای کودکان و جوانان رسیدگی می کند و آنها را با رویکرد نسل جدید شهرداری برای آینده آماده می کند ، پس از “بازی بدون پارک موانع” که توسط فرزندان.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید