کار ضد عفونی در دیدیم ادامه دارد
شهرداری دیدیم با تب و تاب فعالیت های ضدعفونی و تمیزکاری را که به عنوان بخشی از اقدامات ویروس کرونا در سراسر شهر آغاز شده است ، ادامه می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید